Preklady

z - do 36 jazykov sveta v bežných, rýchlych aj expresných termínoch, bez príplatku za odbornosť a vrátane základného grafického spracovania.

  • anglický, český, maďarský, nemecký, poľský
  • francúzsky, ruský, španielský, talianský
  • ukrajinský, holandský, portugalský, srbský, chorvátsky, slovinský, bulharský, rumunský
  • nórsky, dánsky, švédsky, japonský, kórejský

 

V oblasti prekladov disponujeme odborníkmi v rôznych oblastiach , napr. strojárenstvo, vodárenstvo, informačné technológie, elektrotechnický priemysel, právo, ekonomika, poľnohospodárstvo a mnoho ďalších.

Preklad je možné spracovať s použitím CAT nástrojov - TRADOS, WordFast.

Preklady zabezpečujeme aj so súdnym overením.

Ceny a ďalšie informácie o dostupných možnostiach prekladov, jazykov a kombináciách Vám na požiadanie poskytneme.

1 NS sa rovná 1 800 znakov. Bežný termín spracovania je 15 NS za 3 dni.
V prípade záujmu vypracujeme cenovú ponuku na konkrétny dopyt.