Výuka jazykov

Jazykové kurzy

Výučba kvalifikovaným lektorom – u nás alebo na dohodnutom mieste.

Skupiny – individuálne, 2 – 8 osôb

Jazyky – anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielskyJazyková škola

Možnosť štúdia cudzieho jazyka klasickou cenovo dostupnejšou formou určenou pre širšiu verejnosť a firemných zamestnancov. V súčasnosti prevádzkujeme služby jazykovej školy v nasledujúcich mestách - Žilina, Nitra a Bratislava.